Grammatica Spaans voor Gevorderden

Grammatica Spaans voor Gevorderden online Spaans leren gevorderden gratis Spaans leren online lessen Spaans voor gevorderden Spaans niveau gevorderd

Subjuntivo in Spaans en Nederlands – Taal en herkomst

Subjuntivo - Aanvoegende Wijs Zo'n 10 jaar geleden riep het blog WieZegtDatBlog 1 september uit tot Dag van de Aanvoegende Wijs. Dit blog vond het jammer dat de aanvoegende wijs in het Nederlands (leve, men neme, het zij zo) steeds minder werd gebruikt en riep daarom...

Spaanse werkwoorden vervoegen

Gebruik toetscombinatie “CTRL+ F” en typ het werkwoord in de zoekbox dat verschijnt. Regelmatig Wederkerend Klinkerwisseling TOM-AR COM-ER VIV-IR LAVAR-SE PENSAR e-ie MOVER o-ue PEDIR e-i Hulp Onregelmatig Onregelmatige uitgang...

Gratis Spaans leren online

Leuk en gratis Spaans leren online bij Holandalucía Hoofdmenu >>> Eigen lesmethode >>> Module Opstart Hoofdmenu >>> Blog Spaans >>> kies je favoriete thema uit >>> Tips om online snel goed Spaans te leren De beste tips om...

LLEVAR Gevorderden

Llevar Het regelmatige werkwoord LLEVAR (llevo, llevas, lleva...) heeft twee basisbetekenissen: BRENGEN en DRAGEN.  Die worden in dit artikel van de categorie grammatica Spaans voor beginners behandeld. Daarnaast kent LLEVAR ook andere toepassingen die we hieronder...

Betrekkelijke bijzinnen Spaans

Betrekkelijke bijzinnen Betrekkelijke bijzinnen verbinden twee zinnen: Vb. El gazpacho y el tinto de verano son bebidas frescas que tomamos en Andalucía en verano / Gazpacho en tinto de verano zijn koude dranken die wij ’s zomers in Andalusië drinken Beperkende en...

Causale bijzinnen Spaans

Causale bijzinnen Met CAUSALE BIJZINNEN wordt het verband tussen oorzaak en gevolg aangeduid: Dado que quiero aprender bien el español voy a ir a una academia / Aangezien ik goed Spaans wil leren zal ik naar een taalschool gaan Voegwoorden in Causale bijzinnen dado...

Concessieve bijzinnen Spaans

Concessieve bijzinnen Bij de ORACIONES CONCESIVAS (concessieve bijzinnen) wordt een erkenning of toegeving van het WERKWOORD in de HOOFDZIN uitgedrukt:  Vb. Aun casado no deja de cortejar a otras mujeres / Zelfs nu hij getrouwd is, blijft hij andere vrouwen het hof...

Consecutieve bijzinnen Spaans

Consecutieve bijzinnen Bij de ORACIONES CONSECUTIVAS (consecutieve bijzinnen) wordt gewezen op het gevolg van een handeling: Vb. No estudia, así que no aprende español /  Hij studeert niet, dus leert hij ook geen Spaans   Voegwoorden in Consecutieve bijzinnen así que...

Finale bijzinnen Spaans

Finale bijzinnen De ORACIONES FINALES (finale bijzinnen) worden in het Spaans gebruikt om te wijzen op het doel of resultaat van een handeling: Vb. Para hablar perfectamente español tendría que practicar un poco más / Om perfect Spaans te spreken zou ik iets vaker...

Modale bijzinnen Spaans

Modale bijzinnen De ORACIONES MODALES (modale bijzinnen) worden in het Spaans gebruikt om te wijzen op de manier waarop de handeling wordt uitgevoerd: Practicando se aprende español / Door te oefenen (al praktiserend) leer je Spaans...

Tijdsbepalende bijzinnen Spaans

Tijdsbepalende bijzinnen De ORACIONES TEMPORALES (tijdsbepalende bijzinnen) geven het moment aan waarop de handeling in de HOOFDZIN plaatsvindt. Voegwoorden in Tijdsbepalende bijzinnen cuando (als/wanneer/telkens/ ieder keer als) entre tanto (intussen) a la hora...

Voorwaardelijke bijzinnen Spaans

Voorwaardelijke bijzinnen Bij de ORACIONES CONDICIONALES (voorwaardelijke bijzinnen) is de handeling in de HOOFDZIN ondergeschikt aan een bepaalde voorwaarde: Vb. Yo que tú estudiaría más / Als ik jou was zou ik harder studeren Voegwoorden in Voorwaardelijke bijzinnen...

Wandelend door Spaans! Toets Deel 2 Gevorderd

 Toets je Spaans van A-Z Toets hieronder je grammaticale kennis van Spaans en ontdek waar je aandachtspunten liggen.. Klaar met deze toets? Klik rechtsonder op de knop "Toets-summary" en dan op "Finish Toets"om je score te bekijken. Bekijk de vragen en antwoorden door...

Terminologie Grammatica NL-SP

Klik op beginletter van het woord dat je zoekt of gebruik de toetscombinatie “CTRL+F” en typ het woord in de zoekbox dat verschijnt. A B E G I K L M O P R T U V W Z A aanwijzend voornaamwoord pronombre demostrativo dit, deze wandeling, die wandeling alfabet alfabeto...
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly