Betrekkelijke bijzinnen Spaans

door | Grammatica Spaans voor Gevorderden

Betrekkelijke bijzinnen

Betrekkelijke bijzinnen verbinden twee zinnen:

Vb. El gazpacho y el tinto de verano son bebidas frescas que tomamos en Andalucía en verano / Gazpacho en tinto de verano zijn koude dranken die wij ’s zomers in Andalusië drinken

Betrekkelijke bijzinnen in het Spaans

Gazpacho – koude Spaanse tomatensoep (zie recept verderop in dit bericht)

Beperkende en uitbreidende bijzinnen

Er zijn twee soorten betrekkelijke bijzinnen beperkende en uitbreidende bijzinnen.  Het meest gebruikte betrekkelijk voornaamwoord in beide zinnen is “QUE“:

Vb. Cevantes, el famoso escritor que escribió “el Quijote”, estuvo en la cárcel en Sevilla /  Cervantes, de beroemde schrijver die “Don Quichot” schreef, heeft in Sevilla in de gevangenis gezeten

Beperkende bijzinnen verschaffen noodzakelijke informatie voor de identificatie van het antecedent1.In het Spaans hebben deze zinnen geen komma.

Vb. El convento1 que hemos visto es el Convento de la Encarnación / Het klooster dat wij hebben gezien, is het Encarnaciónklooster

Uitbreidende zinnen verschaffen aanvullende informatie over het antecedent1 dat reeds is geïdentificeerd. Deze zinnen hebben in het Spaans wel een komma.

Vb. El convento de la Encarnación1que hemos visto en nuestro paseo, es de monjas de clausura /  In het Encarnaciónklooster, dat wij tijdens onze wandeling hebben gezien, zitten kloosterzusters

Gebruik met voorzetsels

Betrekkelijke bijzinnen hebben een VOORZETSEL als “que” (die/dat) een ander ZINSDEEL vervangt:

Vb. Es una barrio por el que pasan muchos turistas / Het is een wijk waar veel toeristen langs komen.
Vb. Es una playa a la que / donde van muchos artistas / Het is een strand waar veel toeristen naartoe gaan

Betrekkelijke bijzinnen in het Spaans

Es una playa a la que van muchos artistas

Gebruik bijzinnen in het Spaans met Indicativo

Betrekkelijke bijzinnen staan in de Indicativo1 (aantonende wijs) als de Situaties, personen of zaken bekend zijn:

Vb. Esta es la artista de la que os hablé1 / Dit is de artiest waarover ik jullie heb verteld

Gebruik bijzinnen in het Spaans met Subjuntivo

Betrekkelijke bijzinnen staan in de Subjuntivo2 (aanvoegende wijs) als Situaties, personen of zaken onbekend zijn:· 

Vb. Busco un cuadro para mi casa con el que pueda2 decorar el salón / Ik zoek een schilderij voor mijn huis waarmee ik de woonkamer kan decoreren

LET OP! Als het antecent wordt ontkend gebruiken we ook de Subjuntivo (aanvoegende wijs):

Vb. No hay artistas de los que me guste hablar / Er zijn geen artiesten waarover ik graag praat

Vb. No encuentro ningún cuadro con el que pueda decorar el salón / Ik kan geen enkele schilderij vinden waarmee ik de woonkamer kan decoreren

Verbinden zinnen

Betrekkelijke bijzinnen verbinden twee zinnen. Deze zinnen hebben geen Voorzetsel als “que” (dat/die) het Onderwerp of Lijdend Voorwerp vervangt.

· que” (die/dat) als vervanging van het ONDERWERP 1 of LIJDEND VOORWERP 2

Vb. Es una avenida 1 que ya no tiene tráfico / Dat is een avenue 1 waar geen verkeer meer is

Vb. El gazpacho y el tinto de verano son bebidas frescas quetomamos en Andalucía en verano /  Gazpacho en tinto de verano zijn koude dranken die wij ’s zomers in Andalusië drinken

Klik hier om Spaans te leren terwijl je geniet van de traditionele Spaanse gazpacho recept >>>

Spaanse gazpacho recept

Betrekkelijke bijwoorden

  • wijze : COMO (zoals) – Se llama Enrique como su padre / Hij heet Enrique zoals zijn vader
  • tijd:  CUANDO (toen) – En aquel momento cuando me acordé ya era demasiado tarde / Toen ik er op dat moment aan dacht, was het al te laat
  • plaats : DONDE (waar) – La zona donde pasaremos estos días está en la Sierra de Grazalema / Het gebied waar wij deze dagen zullen doorbregen, bevindt zich in het Grazalemagebergte
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly