Artes plásticas – Beeldende kunst

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het visuele voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, in platte of in ruimtelijke vorm dat visueel waarneembaar is. In Engelssprekende landen gebruikt men dan ook de term ‘visual arts’.

Beeldende kunst wordt, met een gallicisme, ook wel plastische kunst genoemd (les arts plastiques) waarbij “plastisch” tastbaar, materieel betekent.in tegenstelling tot de meer abstracte podiumkunsten als dans, toneel en muziek, die zich in de tijd afspelen.

Deze vorm van kunst ontstaat hoofdzakelijk in ateliers maar kan ook worden gecreëerd op straat of in tijdelijke ruimtes. Het publiek kan het aanschouwen in tentoonstellingen in musea, galeries, kunstenaarsinitiatieven, en openbare ruimtes. Ook zijn er kunstverzamelingen in de privésfeer van privéverzamelaars, overheden, en instellingen.

Prehistorische kunst

Als startpunt voor de beeldende kunstgeschiedenis neemt men doorgaans de prehistorische kunst vanaf 40.000 jaar geleden, zoals de beschilderde grotten van Lascaux, Chauvet (zie interessante links).

Artes plásticas - Kunst, cultuur en traditie

Fragmenten van oude schildering in de grotten van Lascaux, Frankrijk (zie interessante links)


Antieke, moderne en hedendaagse beeldende kunst

 • Antieke of oude kunst is kunst uit de oudheid. Oude of historische werken behoren tot de kunst van voor de 20e eeuw.
 • Moderne kunst is kunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot ongeveer de jaren 60. Deze kunstperiode behelst diverse vernieuwende stromingen zoals het abstract expressionisme en het futurisme..
 • Hedendaagse of actuele kunst kenmerkt zich door een uitwaaierende hoeveelheid verschijningsvormen en media en een toenemend conceptualisme

In de 20e eeuw ging de beeldende kunst in toenemende mate kruisbestuivingen aan met andere kunstdisciplines als muziek en performance.

Video: Dali Atomicus, 1948. Samenwerking tussen Salvador Dali en fotograaf Philippe Halsman. Marina Abramović, performance The Artist is Present, 2010, Museum of Modern Art, New York.

Ook kwamen er nieuwe media op: kunstfotografie, film en installaties. In de hedendaagse kunst zet die trend door, wat leidt tot een verbreding van genres. Enkele van deze genres zijn

 • Digitale kunst: internetvormgeving, netart, animatie, virtuele werelden
 • Fluxus: muziek, theater, dans, actie
 • Happening: actie, muziek
 • Performance: theater, dans, actie, happening
 • Projectie: lichtkunst, interieur- en exterieur-belichting
 • Sound art: vermenging van geluid/muziek met beeldende kunst

Beeldende kunst en inkomen

Slechts een zeer klein deel van de professionele kunstenaars kan leven van het eigen werk. Kunstenaars geven vaak les, voeren (toegepaste) opdrachten uit, maken collectief werk of combineren tijdelijk werk of zelfstandig ondernemerschap met hun kunstenaarschap.

Vanaf de jaren vijftig tot 1984 was er in Nederland de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) die van 2005 tot 2012 werd opgevolgd door de Wet werk en inkomen kunstenaars. Sinds 2017 bestaat het reglement kunstenaarshonoraria waarin een richtlijn is opgenomen voor tentoonstellingsvergoedingen voor kunstenaars.

Musea

Nationale Museumweek en Internationale Museumdag

In Nederland vieren we jaarlijks de Nationale Museumweek. Veel musea organiseren dan activiteiten en zijn dan gratis of met korting toegankelijk. De datum van de Nationale Museumweek is dit jaar (2020) van 20 t/m 26 april. In verband met COVID-19 is de viering dit jaar volledig digitaal (zie interessante links). Op 18 mei vieren we jaarlijks de Internationale Museumdag.


Vocabulaire Spaans

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • kunst = el arte
 • kunstenaar = el artista
 • Schone Kunsten = Bellas Artes
 • beeldende kunst = las artes plásticas
 • afbeelding / beeld = la imagen / el retrato
 • beeld = la imagen
 • waarnemen percibir (regelmatig werkwoord: percibo, percibes, percibe…)
 • waarneming = la percepción
 • waarneembaar / zichtbaar = perceptible / visible
 • visueel = visual
 • tastbaar = tangible
 • abstract = abstracto

 • podiumkunsten = las artes escénicas
 • dans = el baile
 • toneel = el teatro
 • muziek = la música
 • atelier = el estudio / taller
 • aanschouwen contemplar (regelmatig werkwoord: contemplo, contemplas, contempla…) / ver 
 • tentoonstelling = la exposición
 • museum = el museo
 • galerie = la galería de arte
 • verzamelen coleccionar (regelmatig werkwoord: colecciono, coleccionas, colecciona…)
 • kunstverzameling = la colección de arte

 • kunstgeschiedenis = la historia del arte
 • architectuur = la arquitectura
 • schilderkunst = la pintura
 • beeldhouwkunst = la escultura
 • film = el cine
 • fotografie = la fotografía
 • antieke / oude kunst = el arte antiguo
 • moderne kunst = el arte moderno
 • hedendaagse / actuele kunst = el arte contemporáneo
 • performance = la performance / acción artística

Wist je dat…?

Interessante links

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Artes plásticas - Kunst, cultuur en traditie

Subjuntivo in Spaans en Nederlands – Taal en herkomst

Subjuntivo in Spaans en Nederlands – Taal en herkomst

Subjuntivo - Aanvoegende Wijs Zo'n 10 jaar geleden riep het blog WieZegtDatBlog 1 september uit tot Dag van de Aanvoegende Wijs. Dit blog vond het jammer dat de aanvoegende wijs in het Nederlands (leve, men neme, het zij zo) steeds minder werd gebruikt en riep daarom...

Spaanse werkwoorden vervoegen

Spaanse werkwoorden vervoegen

Gebruik toetscombinatie “CTRL+ F” en typ het werkwoord in de zoekbox dat verschijnt. Regelmatig Wederkerend Klinkerwisseling TOM-AR COM-ER VIV-IR LAVAR-SE PENSAR e-ie MOVER o-ue PEDIR e-i Hulp Onregelmatig Onregelmatige uitgang Onregelmatig voltooid deelwoord ESTAR...

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly