Arte – Kunst

De viering van Werelddag voor de Kunst (World Art Day) wordt gebruikt om wereldwijd bewustzijn te vergroten over kunst.  De gekozen datum, 15 april, valt samen met de verjaardag van Leonardo da Vinci, symbool voor wereldvrede, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, broederschap en multiculturalisme.

Deze dag moet over de hele wereld worden gevierd. Dat betekent wel dat bepaalde evenementen van musea, conferenties en dergelijke op zeer verschillende tijden plaatsvinden. Zo houdt Venezuela bijvoorbeeld openluchtkunsttentoonstellingen met schilderijen, beeldhouwwerken, gravures en video en ook een presentatie van de Florentijnse keuken ter ere van Da Vinci.

Incident in Zweden

In 2013 raakte de Zweedse minister van Cultuur, Lena Adelsohn Liljeroth. betrokken bij een incident tijdens de Zweedse viering. Voor een bijeenkomst van een Zweedse kunstenaarsorganisatie sneed ze een taart aan waarop een naakte Afrikaanse vrouw was afgebeeld.

Dit riep volgens critici beelden op van een vrouwelijke besnijdenis, een praktijk die algemeen als barbaars wordt beschouwd, maar in bepaalde delen van Afrika nog steeds voorkomt. De Nationale Associatie van Afro-Zweden noemde die ceremonie ‘een daad van slechte smaak en racisme’.

De taart was gemaakt door een Afrikaanse kunstenaar in Zweden bekend om zijn provocerende kunst en juist bedoeld om racisme aan de kaak te stellen, zei de minister, die later hierover haar excuses aanbod.

(Kunst)Geschiedenis

Kunstgeschiedenis onderzoekt en beschrijft de geschiedenis van de kunst. Het is een overkoepelend begrip voor de geschiedenis van kunstdisciplines zoals architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, theater, dans, muziek en film. Literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis zijn er nauw mee verwant.

Literatuur en poëzie

Op 21 maart vieren we jaarlijks Werelddag van de Poëzie en op 23 april Wereldboekendag.Deze laatste valt samen met de sterfdatum van drie belangrijke schrijvers uit de literatuurgeschiedenis: Cervantes, Shakespeare en Inca de la Vega

Dans en toneel

Dans, toneel en muziek vallen onder de zogeheten podiumkunsten. Wereldtheaterdag wordt jaarlijks gevierd op 27 maart.  Op deze dag organiseert het International Theatre Institute (ITI) overal ter wereld voorstellingen en ondernemen ook lokale theatergroepen tal van activiteiten. In Nederland is deze dag minder populair.

Op 29 april vieren we de Dag van de Dans. Op deze dag werd de Franse danser en balletmeester Jean-Georges Noverre geboren, algemeen beschouwd als groot innovator en de maker van modern ballet.

Muziek

Op 21 juni vieren we het Fête de la musique (feest van de muziek). Dit is een van oorsprong Frans muziekfestival dat sinds 1982 in alle gemeentes van Frankrijk wordt gevierd en nu ook wereldwijd in meer dan 340 steden. Andere muziekgerelateerde vieringen zijn :

Schilderkunst en beeldhouwkunst

Klik hier voor een apart bericht over beeldende kunst >>>

Film en fotografie

Klik hier voor een apart bericht over beeldende kunst >>>

Fotografía – Kunst, cultuur en traditie

Vocabulaire Spaans

Arte - Kunst, cultuur en traditie

De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • kunst – el arte
 • openluchtkunsttentoonstelling = la exposición de arte al aire libre
 • schilderij = el cuadro
 • beeldhouwwerk = la escultura
 • gravure = el grabado
 • kunstgeschiedenis = la historia del arte
 • architectuur = la arquitectura
 • schilderkunst = la pintura
 • beeldhouwkunst = la escultura
 • theater / toneel = el teatro
 • dans = el baile / la danza

 • muziek = la música
 • film = el cine
 • literatuurgeschiedenis = la historia de la literatura
 • cultuurgeschiedenis = la historia de la cultura
 • literatuur en poëzie = la literatura y la poesía
 • schrijvers = los escritores
 • podiumkunsten = las artes escénicas
 • voorstelling = la actuación
 • theatergroep/gezelschap = el grupo / la compañía de teatro
 • danser = el bailarín
 • ballet = el ballet

Wist je dat…?

Interessante links

Arte - Kunst, cultuur en traditie

Kunstwerk van Jan Hein van Rooy over de Aragonese Pyreneeën

De expositie LAND VAN MOEDER AARDE van de Nederlandse kunstenaar Jan Hein van Rooy is een terugblik op werk voortgekomen uit zwerftochten door de binnenlanden van Spanje gedurende de afgelopen 30 jaar.

De titel van deze tentoonstelling, en van het bijbehorende boekje, verwijst naar de aardkleuren afkomstig van bodems uit de binnenlanden van Spanje. De siërra – de bergketens- de plateaus en de hoogvlaktes.


Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Arte - Kunst, cultuur en traditie

Subjuntivo in Spaans en Nederlands – Taal en herkomst

Subjuntivo in Spaans en Nederlands – Taal en herkomst

Subjuntivo - Aanvoegende Wijs Zo'n 10 jaar geleden riep het blog WieZegtDatBlog 1 september uit tot Dag van de Aanvoegende Wijs. Dit blog vond het jammer dat de aanvoegende wijs in het Nederlands (leve, men neme, het zij zo) steeds minder werd gebruikt en riep daarom...

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly