Alfabetización – Alfabetisering

Op 8 september wordt op grote schaal wereldwijd Wereldalfabetiseringsdag gevierd. In Nederland staat dit jaar de week van 9  t/m 15 september in het teken van de alfabetisering. Doel hiervan is om de laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk mensen. Dit is van groot belang aangezien het aantal laaggeletterden nog steeds groeit.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven (analfabeten), rekenen of omgaan met de computer (digibeten). Deze mensen hebben veel moeite om de informatie te begrijpen die zo belangrijk is in ons dagelijks leven en raken hierdoor achter in de maatschappij.

Alfabetización - Onderwijs

Stichting lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven organiseert samen met honderden gemeenten, (zorg) instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers en vele anderen scholing via het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven  Het betreft scholing in de buurt voor laaggeletterden die beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

De stichting roept deze week buurtgenoten, vrijwilligers, scholen, kinderen, opa’s, oma’s, bedrijven en organisaties op om via allerlei activiteiten rond taal en scholing meer mensen bewust te maken van de noodzaak om mensen bij te scholen.

De activiteiten kunnen variëren van een taallunch tot een voorleesmiddag, een gedichtenwedstrijd, een middag kaarten schrijven of een voorleessessie.

Alfabetización - Onderwijs

Vocabulaire Spaans

Leer de volgende Spaanse woorden.  De werkwoorden van deze woordenlijst zijn uitgelicht.

 • in het teken staan van estar marcado por
 • alfabetisering = la alfabetización
 • doel = el objetivo
 • laaggeletterdheid = el bajo nivel de alfabetización
 • onder de aandacht brengen llamar (regelmatig werkwoord: llamo, llamas, llama…) la atención para 
 • van groot belang = muy importante
 • laaggeletterden = las personas con un bajo nivel de alfabetización
 • moeite hebben met = tener dificultades con
 • lezen leer / la lectura  (regelmatig werkwoord: leo, lees, lee…)
 • het lezen / la lectura
 • schrijven escribir / (regelmatig werkwoord: escribo, escribes, escribe…)
 • het schrijven / la escritura
 • rekenen = calcular (regelmatig werkwoord: calculo, calculas, calcula…) / contar
 • het rekenen = el cálculo
 • omgaan met de computermanejar (regelmatig werkwoord: manejo, manejas, maneja…) el ordenador
 • begrijpen = comprender (regelmatig werkwoord: comprendo, comprendes, comprende…) entender
 • dagelijks leven = la vida cotidiana
 • achter raken quedarse rezagado / atrás
 • maatschappij = la sociedad
 • scholing = la formación

Wist je dat…?

Paulo Freire was een Braziliaans onderwijshervormer, pedagoog en andragoog, hoogleraar en directeur van het departement voor Cultuurverspreiding. Zijn methode “Pedagogie van de onderdrukten” (1970) werd met belangstelling ontvangen in Europa en maakte zijn intrede in het projectonderwijs in het sociaal hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Maak kennis met deze bijzondere man en zijn ideeën in deze Portugese documentaire met Spaanse ondertiteling.

Interessante links

Alfabetisering is de eerste stap om deze mensen mee te laten doen in de samenleving en groei, geluk en gezondheid te realiseren. Meer weten over de mogelijkheden om je eigen steentje bij te dragen? Kijk op: https://www.lezenenschrijven.nl/ of op https://www.weekvandealfabetisering.nl/bezoek-een-activiteit

Spaans leren is een Fiesta!

Klik hier voor meer Spaans vocabulaire in onze categorie Spaans leren is een fiesta in ons blog >>>

Alfabetización - Onderwijs